search
Sök
menu
Meny

Benso(a)pyren

Senast 2017 ska halten benso(a)pyren inte överstiga 0,1 nanogram/m³ som årsmedelvärde. (Nationellt mål)

Den viktigaste utsläppskällan i Sverige är småskalig vedeldning.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Mätningarna av PAH och främst bens(a)pyren i Jönköping 2017 visar ett årsmedelvärde på <0,1 ng/m³. Jönköping ligger en bra bit under miljökvalitetsnormen på 1 ng/m³ (årsmedelvärde). Bens(a)pyren halterna är i nivå med rekommendationerna från Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet på ett årsmedelvärde <0,1 ng/m³.

Mål PHU.2.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lokala målområden