search
Sök
menu
Meny

Luft

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

En god luftkvalitet i tätorterna är viktig för människors hälsa och för att förhindra skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial. Utsläpp från framför allt trafik, men också uppvärmning, försämrar luftkvaliteten i tätorterna.

Lokala miljömål

Lägre partikelhalt i luft

MålPHU.2.1

Senast 2020 ska halten:

  • partiklar (PM2,5) < årsmedelvärdet 10 µg/m³ och dygnsmedelvärdet 25 µg/m³ .
  • partiklar (PM10) < årsmedelvärdet 15 µg/m³ och dygnsmedelvärdet 30 µg/m³. (Nationellt mål)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Lägre halt kvävedioxid i luft

MålPHU.2.2

Senast 2020 ska halten av kvävedioxid inte överstiga 20 µg/m³ luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m³ luft beräknat som timmedelvärde (98-percentil). (Nationellt mål).

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås

Benso(a)pyren

MålPHU.2.3

Senast 2017 ska halten benso(a)pyren inte överstiga 0,1 nanogram/m³ som årsmedelvärde. (Nationellt mål)

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått

Lägre bensenhalt i luft

MålPHU.2.4

Senast 2020 ska halten av bensen inte överstiga 1 µg/m³ beräknat som ett årsmedelvärde. (Nationellt mål)

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Målområde PHU.2
Senast ändrad: 2021-06-30