search
Sök
menu
Meny

Livsmedelstyper

Nyckeltalet beskriver trenden över hur de måltider som serveras i kommunal verksamhet är sammansatta, d.v.s. hur stor andel som utgörs av kött, grönsaker, mejeriprodukter osv.

Välj produktgrupp i diagrammet för att se utvecklingen.

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt fågel och övrigt kött

2015

10,0

1

Totalt fågel och övrigt kött

2016

10,0

2

Totalt fågel och övrigt kött

2017

10,0

3

Totalt fågel och övrigt kött

2018

10,0

4

Totalt fågel och övrigt kött

2019

10,0

5

Potatis

2015

10,0

6

Potatis

2016

8,0

7

Potatis

2017

7,0

8

Potatis

2018

10,0

9

Potatis

2019

9,0

10

Övriga grönsaker

2015

13,0

11

Övriga grönsaker

2016

15,0

12

Övriga grönsaker

2017

16,0

13

Övriga grönsaker

2018

15,0

14

Övriga grönsaker

2019

15,0

15

Mejeriprodukter

2015

28,0

16

Mejeriprodukter

2016

30,0

17

Mejeriprodukter

2017

29,0

18

Mejeriprodukter

2018

28,0

19

Mejeriprodukter

2019

30,0

20

Fisk och skaldjur

2015

3,0

21

Fisk och skaldjur

2016

3,0

22

Fisk och skaldjur

2017

3,0

23

Fisk och skaldjur

2018

3,0

24

Fisk och skaldjur

2019

3,0

25

Fågel

2015

2,0

26

Fågel

2016

2,0

27

Fågel

2017

3,0

28

Fågel

2018

4,0

29

Fågel

2019

4,0

30

Övrigt kött

2015

8,0

31

Övrigt kött

2016

8,0

32

Övrigt kött

2017

8,0

33

Övrigt kött

2018

6,0

34

Övrigt kött

2019

6,0

35

Övriga produkter

2015

35,0

36

Övriga produkter

2016

34,0

37

Övriga produkter

2017

35,0

38

Övriga produkter

2018

33,0

39

Övriga produkter

2019

33,0

Datakälla: Jönköpings kommun
Indikator PHU.15.3.3
Senast ändrad: 2021-07-02
Kontakt: