search
Sök
menu
Meny

Livsmedelstyper

Nyckeltalet beskriver trenden över hur de måltider som serveras i kommunal verksamhet är sammansatta, d.v.s. hur stor andel som utgörs av kött, grönsaker, mejeriprodukter osv.

Välj produktgrupp i diagrammet för att se utvecklingen.

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Övriga produkter

2015

35,0

1

Övriga produkter

2016

34,0

2

Övriga produkter

2017

35,0

3

Övriga produkter

2018

33,0

4

Övriga produkter

2019

33,0

Datakälla: Jönköpings kommun
Indikator PHU.15.3.3
Senast ändrad: 2021-07-02
Kontakt: