search
Sök
menu
Meny

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

Nyckeltalet beskriver det genomsnittliga utsläppet av växthusgaser som orsakas av kommunens livsmedelsinköp uttryckt som kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel. Nyckeltalet är inte beroende av den totala mängden livsmedel som köps, d.v.s. nyckeltalet är oberoende av att kommunen växer. Beräkningen har gjorts med hjälp av kommunens livsmedelsprogram. I Program för hållbar utveckling - miljö finns målet att den specifika klimatpåverkan ska minska med 10 % 2017-2025.

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Datakälla: Jönköpings kommun,

Kommentar

Det är svårt att göra riktiga beräkningar av detta slag. Nyckeltalet baseras på tillgänglig beräkningsmetod i det livsmedelsprogram som används för uppföljning av kommunens avrop av livsmedel. Dessa beräkningar förbättras löpande av programleverantören.

Indikator PHU.15.3.1
Senast ändrad: 2021-07-02
Kontakt: