search
Sök
menu
Meny

Mer ekologiska livsmedel

I kommunala kök ska minst 25 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska varor senast 2016 och minst 30 % senast 2020 (EUs förordning om ekologisk produktion eller motsvarande gäller för verifiering av att produkterna håller ekologisk standard).

Inget nytt kommunalt mål för ekologiska livsmedel. Målet med 30% ekologiska livsmedel ej uppnått, arbetar vidare med.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Indikatorer

Ekologiska livsmedel

IndikatorPHU.15.2.1

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 24 %2019

Livsmedelstyper

IndikatorPHU.15.2.2

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 10,0 %2019

Svenska livsmedel

IndikatorPHU.15.2.3

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 66 %2019

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorPHU.15.2.4

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 9669 ton2019

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorPHU.15.2.5

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2019
Mål PHU.15.2
Senast ändrad: 2021-07-02
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
Lokala målområden