search
Sök
menu
Meny

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

Utsläppen av växthusgaser per invånare har i Jönköping minskat med ca 34 % mellan 1990 och 2017 vilket är sämre än genomsnittet för Sverige (-37 %).
För att kunna nå målet om en minskning av de totala växthusgasutsläppen med 40 % till 2020 behöver utsläppen per person minska ännu mer eftersom antalet invånare i kommunen ökar varje år.

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

Datakälla: Sveriges MiljöEmissionsDatabas

Kommentar

Anledningen till att utsläppen per invånare är lägre i Jönköpings kommun jämfört med genomsnittet för Sverige är huvudsakligen att det inte finns mycket energikrävande industri i kommunen.

Indikator PHU.1.4.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål