search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser - per invånare

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Träbyggnadsstrategi och träbyggnadsområden

Pågående enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

2025

Tekniska nämnden

Pågående med avvikelse

3

Pågående med avvikelse
Nätverksträffar - hållbart byggande

Pågående med avvikelse

Tekniska nämnden

Mål PHU.1.4
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden