search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser - per invånare

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Indikatorer

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

IndikatorPHU.1.4.1
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 3,9 ton/inv2017
Mål PHU.1.4
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden