search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser – övriga sektorer

Övriga sektorer (industri, arbetsmaskiner, jordbruk, produkt-användning, avfall och avlopp, energi och uppvärmning) ska minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030. Basår 2005.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser

IndikatorPHU.1.5.2

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 250800 ton2017
Mål PHU.1.5
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden