search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser – geografiskt område

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 85 % från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 50 % från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorPHU.1.3.1

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 516000 ton2018
Mål PHU.1.3
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden