search
Sök
menu
Meny

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020. Utfallet 2017 var en minskning med 18,5 %. Minskningstakten behöver öka kraftigt för att vi ska nå målet.

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

666000

1

Totalt

2000

633000

2

Totalt

2005

622000

3

Totalt

2010

690000

4

Totalt

2011

643000

5

Totalt

2012

614000

6

Totalt

2013

605000

7

Totalt

2014

589000

8

Totalt

2015

575000

9

Totalt

2016

542000

10

Totalt

2017

535000

11

Totalt

2018

516000

12

Arbetsmaskiner

1990

28700

13

Arbetsmaskiner

2000

31500

14

Arbetsmaskiner

2005

30100

15

Arbetsmaskiner

2010

33800

16

Arbetsmaskiner

2011

30900

17

Arbetsmaskiner

2012

28600

18

Arbetsmaskiner

2013

29000

19

Arbetsmaskiner

2014

28000

20

Arbetsmaskiner

2015

28400

21

Arbetsmaskiner

2016

28000

22

Arbetsmaskiner

2017

29500

23

Arbetsmaskiner

2018

27400

24

Avfall och avlopp

1990

91000

25

Avfall och avlopp

2000

76900

26

Avfall och avlopp

2005

61900

27

Avfall och avlopp

2010

42400

28

Avfall och avlopp

2011

41200

29

Avfall och avlopp

2012

37900

30

Avfall och avlopp

2013

35900

31

Avfall och avlopp

2014

33000

32

Avfall och avlopp

2015

30900

33

Avfall och avlopp

2016

28400

34

Avfall och avlopp

2017

26800

35

Avfall och avlopp

2018

25300

36

El och uppvärmning

1990

56800

37

El och uppvärmning

2000

22900

38

El och uppvärmning

2005

48000

39

El och uppvärmning

2010

114000

40

El och uppvärmning

2011

88500

41

El och uppvärmning

2012

86300

42

El och uppvärmning

2013

93700

43

El och uppvärmning

2014

85900

44

El och uppvärmning

2015

77700

45

El och uppvärmning

2016

63700

46

El och uppvärmning

2017

77700

47

El och uppvärmning

2018

78100

48

Industri (energi och processer)

1990

46900

49

Industri (energi och processer)

2000

53200

50

Industri (energi och processer)

2005

32000

51

Industri (energi och processer)

2010

29000

52

Industri (energi och processer)

2011

25000

53

Industri (energi och processer)

2012

22700

54

Industri (energi och processer)

2013

17000

55

Industri (energi och processer)

2014

19000

56

Industri (energi och processer)

2015

16600

57

Industri (energi och processer)

2016

17200

58

Industri (energi och processer)

2017

12300

59

Industri (energi och processer)

2018

7250

60

Jordbruk

1990

77500

61

Jordbruk

2000

80500

62

Jordbruk

2005

78100

63

Jordbruk

2010

75200

64

Jordbruk

2011

74500

65

Jordbruk

2012

75300

66

Jordbruk

2013

77100

67

Jordbruk

2014

77700

68

Jordbruk

2015

76100

69

Jordbruk

2016

76300

70

Jordbruk

2017

77700

71

Jordbruk

2018

76100

72

Produktanvändning

1990

5630

73

Produktanvändning

2000

15800

74

Produktanvändning

2005

21500

75

Produktanvändning

2010

21900

76

Produktanvändning

2011

20900

77

Produktanvändning

2012

22400

78

Produktanvändning

2013

22300

79

Produktanvändning

2014

22700

80

Produktanvändning

2015

22400

81

Produktanvändning

2016

22600

82

Produktanvändning

2017

22700

83

Produktanvändning

2018

21800

84

Transporter

1990

280000

85

Transporter

2000

296000

86

Transporter

2005

322000

87

Transporter

2010

360000

88

Transporter

2011

352000

89

Transporter

2012

331000

90

Transporter

2013

322000

91

Transporter

2014

315000

92

Transporter

2015

313000

93

Transporter

2016

299000

94

Transporter

2017

281000

95

Transporter

2018

274000

96

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

79600

97

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

56100

98

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

28400

99

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

13400

100

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

10200

101

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

9590

102

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

8790

103

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

7790

104

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

7480

105

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

6920

106

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

6880

107

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

6440

Datakälla: Sveriges MiljöEmissionsDatabas

Kommentar

Diagrammet visar geografiska utsläpp i Jönköpings kommun. Den sektor som dominerar utsläppsbilden är transportsektorn. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna och lätta lastbilar (t.ex. pick-ups och skåpbilar) för 70 % (2017) och tunga lastbilar stod för 25 % 2017.
Observera att nyckeltalet inte omfattar utsläpp till följd av produktion av varor och tjänster som importeras till kommunen. Nationell statistik beträffande utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion visar att dessa har ökat över tid.

Indikator PHU.1.1.1
Senast ändrad: 2021-07-06