search
Sök
menu
Meny

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020. Utfallet 2017 var en minskning med 18,5 %. Minskningstakten behöver öka kraftigt för att vi ska nå målet.

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Utsläppskälla Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 516000

2018

1

Transporter

 274000

2018

2

El och uppvärmning

 78100

2018

3

Jordbruk

 76100

2018

4

Arbetsmaskiner

 27400

2018

5

Avfall och avlopp

 25300

2018

6

Produktanvändning

 21800

2018

7

Industri (energi och processer)

 7250

2018

8

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 6440

2018

Datakälla: Sveriges MiljöEmissionsDatabas

Kommentar

Diagrammet visar geografiska utsläpp i Jönköpings kommun. Den sektor som dominerar utsläppsbilden är transportsektorn. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna och lätta lastbilar (t.ex. pick-ups och skåpbilar) för 70 % (2017) och tunga lastbilar stod för 25 % 2017.
Observera att nyckeltalet inte omfattar utsläpp till följd av produktion av varor och tjänster som importeras till kommunen. Nationell statistik beträffande utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion visar att dessa har ökat över tid.

Indikator PHU.1.1.1
Senast ändrad: 2021-07-06