search
Sök
menu
Meny

Solceller – kommunkoncernen

Jönköpings kommun ska tillsammans med kommunala bostads/förvaltningsbolag senast 2020 installera solceller med en total elproduktion uppgående till 2,1 GWh/år (inkl. befintliga solceller; 1,1 GWh/år).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Jönköpings kommun ska vid nybyggnation beakta installation av solceller.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Jönköpings kommun ska vid nybyggnadsskedet utvärdera möjligheten att installera solceller.
Motivering/miljöeffekt:
En ökad solcellsinstallation ökar den förnybara elproduktionen.
Finansiering:
Ordinarie budget för nybyggnation.

Kommentar

Arbetet med att installera solceller inom kommunkonernen har påbörjats. En uppföljning i augusti 2018 visar att nuvarande planerad installation motsvarar ca 1,9 GWh i slutet av 2020 vilket indikerar att åtgärden inte kommer att vara genomförd inom planerad tid.

Uppdrag PHU.1.1.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Bostads AB Vätterhem
  • Junehem AB
  • Jönköping Airport AB
  • Jönköping Energi AB
  • Tekniska nämnden
Kontakt: