search
Sök
menu
Meny

Nytt program för hållbart resande

Nytt program för hållbart resande ska antas senast 2019.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Det finns ett behov av att uppdatera den gamla handlingsplanen som sträckte sig till 2013. Arbetsinriktningen har dock varit mer eller mindre densamma och den nya handlingsplanen skiljer sig inte väsentligt mot den gamla. Det finns ett behov av att förtydliga rollerna hos de som berörs av hållbart resande.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Resterande arbete bedömdes kunna utföras under 2019.
Motivering/miljöeffekt:
En tydlig arbetsinriktning är viktigt för att få fokus i arbetet med hållbart resande för att på så sätt utvinna maximal effekt i arbetsinsatsen.
Finansiering:
Ordinarie budget.

Kommentar

En revidering av den förra Handlingsplanen för Hållbart resande omvandlades istället till att under 2016 istället arbeta för att ta fram ett nytt Program för Hållbart resande. Detta förmodades kunna antas 2018. Planen var att innefatta även de åtgärdsförslag som skulle föreslås i samband med en kommande resvaneundersökning, i regi av Energikontor Norra Småland. Undersökningen har fördröjts och genomförs först oktober-november 2018 och rapport väntas inte vara klar förrän tidigast januari 2019. Därefter kan förslagen tas med i det nya Handlingsprogrammet för hållbart resande.

Uppdrag PHU.1.1.104
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret