search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser - geografiskt område - delm

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020.

*Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
FN:s klimatpanel IPCC är överens om att den ökande växthuseffekten främst beror på vår användning av fossila bränslen. Hotet om klimatförändringar är den svåraste miljöfrågan som människan har ställts inför – och den viktigaste att lösa inför framtiden.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorPHU.1.1.1

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 516000 ton2018
Mål PHU.1.1
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden