search
Sök
menu
Meny

Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Genom verkställande av fastställd avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Länstrafiken ska det totala antalet resor** per invånare och år

  • öka med 85 % (185 resor/inv, år) då kommunen har 160 000 invånare (ca 2032).
  • dubbleras (200 resor/inv, år) då kommunen har 170 000 invånare (ca 2035). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT)

**Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken inom Jönköpings kommun, i stads-, region- och tågtrafik, följs upp av Jönköpings Länstrafik. Basår för båda målen är 2007 (100 resor/inv, år).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan:
Jönköpings kommun har åtagit sig att genomföra 12 åtgärder inför kommande upphandling av nytt trafikavtal för stadstrafiken i Jönköpings kommun 2021-2031. Se avsiktsförklaringen för information om var punkt.

Utvecklings- och trafikavdelningen anser att arbetet fortlöper enligt avtalad tidplan och förväntas genomföra samtliga punkter innan nytt trafikavtal för stadstrafiken i Jönköping 2021-2031.

Motivering/miljöeffekt: Genom att åstadkomma en överflyttning från bil till kollektivtrafikresor kan resandet, framför allt i centrala stadsdelar, genomföras på ett mer yteffektivt sätt och därmed skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling samt minskad klimatpåverkan.

Finansiering: Inom ramen för ordinarie verksamhet samt extern finansiering via stadsmiljöavtal.

Kommentar

Detta uppdrag pågår, vi har en aktuell avsiktsförklaring med JLT, åtgärderna i etapp 1 är genomförda planeringen för etapp 2(2022-2031) kommer att göras i höst. Byggnation av åtgärder i etapp 2 kommer att påbörjas nästa år. Vi kommer här söka stadsmiljöavtal för åtgärderna.