search
Sök
menu
Meny

Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Syftet med energilagring i stadsnära läge är att stärka förutsättningarna för fortsatt leverans av fjärrvärme i Jönköping med hög tillgänglighet och låg miljöpåverkan. Senast 2018 ska en lämplig placering och utformning utredas.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Utredning ang lokalisering är genomförd, projektering pågår och byggnation av ackumulator på Torsvik startar under första kvartalet 2019.
Motivering/miljöeffekt:
Projektet ska leda till ett effektivare energiutnyttjande och ett minskat behov av anläggningar för spetslast.
Finansiering:
Eventuellt investeringsbeslut tas inom JEAB:s investeringsbudget.

Kommentar

Ackumulator klar och idrifttagen 2020. Energilager i stadsnära läge diskuteras med fastighetsägare.

Uppdrag PHU.1.1.
Senast ändrad: 2021-07-01
Ansvarig organisation:
  • Jönköping Energi AB
Kontakt: