search
Sök
menu
Meny

Elfordon – inköp 2

Jönköpings kommun ska senast 2017 använda 40 elfordon/ laddhybrider.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Fordonsköp föregås av förstudie som innefattar att finna lämpliga användare med hänsyn till bl.a. daglig körsträcka, lastkapacitet och möjlighet till installation av laddboxar.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Inköpen fördelas jämt över införandeperioden och genomförs av befintlig personal med stöd av bl.a. fastighetsavdelningen.
Motivering/miljöeffekt:
Elbilen i sig släpper inte ut några avgaser och om bilen laddas med förnybar el innebär det att elbilen är helt fri från direkta koldioxidutsläpp.
Finansiering:
Investeringen ryms för närvarande inom befintlig investeringsbudget och laddinfrastruktur finansieras delvis genom Klimatklivet.

Kommentar

I slutet av 2017 finns 40 elbilar. Åtgärden är genomförd.

Uppdrag PHU.1.1.
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt: