search
Sök
menu
Meny

Demoprojekt - smart elnät

Med syfte att skapa erfarenhet av smarta elnät ska Jönköpings Energi AB under 2014-2016 driva ett demoprojekt beträffande mät- och styrutrustning i vindkraftparken utanför Gränna. Projektet omfattar mätning av den producerade effekten totalt och per vindkraftverk samt styrning av de enskilda verkens producerade effekt så att det totala effektuttaget som tillåts, p.g.a. begränsningar i överföringskapacitet, vid aktuell tidpunkt kan innehållas.

Kommentar

Projektet har genomförts.

Uppdrag PHU.1.1.
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Jönköping Energi AB
Kontakt: