search
Sök
menu
Meny

Bioenergi - Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Biosfärsområde Östra Vätterbranterna ska senast 2016 genomföra en förstudie som kartlägger förutsättningar för att kantzoner vid t.ex. åkrar och vägar nyttjas för plantering av hamlingsbara träd vilka ska skördas till biobränsle. Träden skapar dessutom nya naturvärden i kulturlandskapet och ger livsutrymme för insekter och växter vilket ökar den biologiska mångfalden.

Finansiering:
Viss finansiering sker via WWF.

Kommentar

Förstudien har färdigställts 2016. En rapport samt en folder med information har tagits fram.

Uppdrag PHU.1.1.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Kontakt: