search
Sök
menu
Meny

Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling

Jönköpings kommun ska senast 2017 inleda genomförandet av ett åtgärdspaket med syfte att åstadkomma en mer hållbar arbetspendling i kommunen. Åtgärdspaketet ska omfatta

  • Cykelfrämjande åtgärder i centrum
  • Höjda P-avgifter främst för långtidsparkering samt nya områden som avgiftsbeläggs.
  • Plan för att skapa pendlarparkeringar
  • Informationsåtgärder

Kommentar

Samtliga åtgärder har påbörjats eller genomförts. Arbetet med cykelfrämjande åtgärder kommer att fortsätta under 2018 med bl.a. ett nytt cykelgrage vid resecemntrum och ytterligare cykelparkeringar. De pendlarparkeringar som har byggts kommer att utvärderas innan ytterligare utbyggnad sker.

Uppdrag PHU.1.1.4
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Kontakt: