search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser - geografiskt område - delm

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020.

*Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
FN:s klimatpanel IPCC är överens om att den ökande växthuseffekten främst beror på vår användning av fossila bränslen. Hotet om klimatförändringar är den svåraste miljöfrågan som människan har ställts inför – och den viktigaste att lösa inför framtiden.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Energi

0

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

1

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2021

Jönköping Energi AB

Energi

3

Pågående med avvikelse
Oljepannor – konvertering

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Tekniska nämnden

Energi

5

Genomfört enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Genomfört enligt plan

Energi

2021

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Transporter

6

Pågående med avvikelse
Nytt program för hållbart resande

Pågående med avvikelse

Transporter

2019

Kommunstyrelsen

Transporter

9

Pågående enligt plan
Laddningsstruktur - förberedelser

Pågående enligt plan

Transporter

Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Engagera flera

10

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Engagera flera

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Mål PHU.1.1
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden