search
Sök
menu
Meny

Minskade koldioxidutsläpp – kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet ska senast 2030 vara fossilbränslefri avseende uppvärmning, el samt transporter (exkl. fossil del i avfall som eldas på Torsvik).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

IndikatorPHU.1.6.1

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 7430 ton2019

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorPHU.1.6.2

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 700 kg/årsarbetare2019

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorPHU.1.6.3

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 5,10 kg/m22019

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorPHU.1.6.4

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1851 ton2019
Mål PHU.1.6
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Lokala målområden