search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet till följd av uppvärmning, elanvändning samt transporter ska minska med minst 70 % till 2020 (med 2007 som basår). Utfallet 2017 var -64 %. Anledningen till att utsläppen ökade kraftigt mellan 2007 och 2008 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från panna 1 i Torsviks kraftvärmeverk. Eftersom den eldas med avfall medför den elen högre CO2-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som köptes innan. Från och med 2015 köper kommunen ursprungsmärkt förnybar el från panna 2 i Torsviks kraftvärmeverk som eldas med förnybara bränslen vilket har gjort att CO2-utsläppen minskat kraftigt. Det kan således konstateras att köp av förnybar el är viktigt för att påverka koldioxidutsläppen från kommunal verksamhet. Anledningen till att utsläppen ökade mellan 2016 och 2017 är huvudsakligen att fjärrvärmeanvändningen ökade i kommunens fastigheter i kombination med att användningen av fossil energi i fjärrvärmenätet i kommunen ökade vilket fick till följd att emissionsfaktorn för fjärrvärme steg med 25 %. huvudskälet till varför utsläppen ökade mellan 2017 och 2018 var att ytan med inhyrda lokaler ökade. Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst m.m.

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

2000

23100

1

Totalt

2001

22600

2

Totalt

2002

23500

3

Totalt

2003

23500

4

Totalt

2004

24200

5

Totalt

2005

23500

6

Totalt

2006

26300

7

Totalt

2007

23000

8

Totalt

2008

30800

9

Totalt

2009

31000

10

Totalt

2010

33900

11

Totalt

2011

28100

12

Totalt

2012

26700

13

Totalt

2013

26300

14

Totalt

2014

22800

15

Totalt

2015

7660

16

Totalt

2016

6750

17

Totalt

2017

7750

18

Totalt

2018

8200

19

Privat bil i tjänsten

2000

897

20

Privat bil i tjänsten

2001

918

21

Privat bil i tjänsten

2002

916

22

Privat bil i tjänsten

2003

906

23

Privat bil i tjänsten

2004

880

24

Privat bil i tjänsten

2005

746

25

Privat bil i tjänsten

2006

716

26

Privat bil i tjänsten

2007

676

27

Privat bil i tjänsten

2008

716

28

Privat bil i tjänsten

2009

697

29

Privat bil i tjänsten

2010

664

30

Privat bil i tjänsten

2011

643

31

Privat bil i tjänsten

2012

587

32

Privat bil i tjänsten

2013

496

33

Privat bil i tjänsten

2014

429

34

Privat bil i tjänsten

2015

346

35

Privat bil i tjänsten

2016

205

36

Privat bil i tjänsten

2017

217

37

Privat bil i tjänsten

2018

178

38

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2000

2940

39

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2001

3030

40

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2002

3050

41

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2003

3140

42

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2004

3810

43

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2005

3640

44

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2006

3820

45

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2007

3880

46

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2008

3880

47

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2009

3720

48

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2010

3930

49

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2011

2440

50

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2012

2670

51

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2013

2840

52

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2014

2300

53

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2015

2320

54

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2016

1980

55

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2017

1930

56

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2018

1680

57

Flygresor

2000

0,00

58

Flygresor

2001

0,00

59

Flygresor

2002

0,00

60

Flygresor

2003

0,00

61

Flygresor

2004

0,00

62

Flygresor

2005

0,00

63

Flygresor

2006

162

64

Flygresor

2007

77,0

65

Flygresor

2008

155

66

Flygresor

2009

44,0

67

Flygresor

2010

187

68

Flygresor

2011

141

69

Flygresor

2012

133

70

Flygresor

2013

118

71

Flygresor

2014

162

72

Flygresor

2015

261

73

Flygresor

2016

136

74

Flygresor

2017

212

75

Flygresor

2018

120

76

Gatubelysning

2000

1120

77

Gatubelysning

2001

1100

78

Gatubelysning

2002

1080

79

Gatubelysning

2003

1100

80

Gatubelysning

2004

1110

81

Gatubelysning

2005

1110

82

Gatubelysning

2006

1130

83

Gatubelysning

2007

1140

84

Gatubelysning

2008

1630

85

Gatubelysning

2009

2300

86

Gatubelysning

2010

2030

87

Gatubelysning

2011

1890

88

Gatubelysning

2012

1650

89

Gatubelysning

2013

1610

90

Gatubelysning

2014

1640

91

Gatubelysning

2015

0,00

92

Gatubelysning

2016

0,00

93

Gatubelysning

2017

0,00

94

Gatubelysning

2018

0,00

95

Vatten och avlopp

2000

1550

96

Vatten och avlopp

2001

1550

97

Vatten och avlopp

2002

1550

98

Vatten och avlopp

2003

1590

99

Vatten och avlopp

2004

1750

100

Vatten och avlopp

2005

1750

101

Vatten och avlopp

2006

2150

102

Vatten och avlopp

2007

1920

103

Vatten och avlopp

2008

3590

104

Vatten och avlopp

2009

3420

105

Vatten och avlopp

2010

3670

106

Vatten och avlopp

2011

3610

107

Vatten och avlopp

2012

3290

108

Vatten och avlopp

2013

3340

109

Vatten och avlopp

2014

3200

110

Vatten och avlopp

2015

144

111

Vatten och avlopp

2016

132

112

Vatten och avlopp

2017

139

113

Vatten och avlopp

2018

164

114

Egenägda fastigheter

2000

13800

115

Egenägda fastigheter

2001

12800

116

Egenägda fastigheter

2002

13400

117

Egenägda fastigheter

2003

13400

118

Egenägda fastigheter

2004

13200

119

Egenägda fastigheter

2005

12900

120

Egenägda fastigheter

2006

14400

121

Egenägda fastigheter

2007

12000

122

Egenägda fastigheter

2008

17400

123

Egenägda fastigheter

2009

17400

124

Egenägda fastigheter

2010

20600

125

Egenägda fastigheter

2011

16700

126

Egenägda fastigheter

2012

15800

127

Egenägda fastigheter

2013

15300

128

Egenägda fastigheter

2014

13900

129

Egenägda fastigheter

2015

3670

130

Egenägda fastigheter

2016

3420

131

Egenägda fastigheter

2017

4250

132

Egenägda fastigheter

2018

4180

133

Inhyrda lokaler

2000

2660

134

Inhyrda lokaler

2001

3120

135

Inhyrda lokaler

2002

3420

136

Inhyrda lokaler

2003

3350

137

Inhyrda lokaler

2004

3370

138

Inhyrda lokaler

2005

3280

139

Inhyrda lokaler

2006

3790

140

Inhyrda lokaler

2007

3170

141

Inhyrda lokaler

2008

3210

142

Inhyrda lokaler

2009

3260

143

Inhyrda lokaler

2010

2640

144

Inhyrda lokaler

2011

2350

145

Inhyrda lokaler

2012

2330

146

Inhyrda lokaler

2013

2400

147

Inhyrda lokaler

2014

1070

148

Inhyrda lokaler

2015

835

149

Inhyrda lokaler

2016

756

150

Inhyrda lokaler

2017

914

151

Inhyrda lokaler

2018

1820

152

Övrigt

2000

65,0

153

Övrigt

2001

61,0

154

Övrigt

2002

70,0

155

Övrigt

2003

93,0

156

Övrigt

2004

68,0

157

Övrigt

2005

100

158

Övrigt

2006

95,0

159

Övrigt

2007

206

160

Övrigt

2008

240

161

Övrigt

2009

110

162

Övrigt

2010

228

163

Övrigt

2011

228

164

Övrigt

2012

210

165

Övrigt

2013

206

166

Övrigt

2014

163

167

Övrigt

2015

94,0

168

Övrigt

2016

124

169

Övrigt

2017

86,0

170

Övrigt

2018

66,0

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det finns brister i statistiken. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. En uppskattning har gjorts för 2009 med utgångspunkt från de utsläpp som vi har i egenägda fastigheter och den uppskattningen har legat till grund även för övriga år t.o.m. 2013. Fr.o.m. 2014 har en uppskattning gjorts med utgångspunkt från underlag från de 5-7 största hyresvärdarna. Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst m.m.

Indikator PHU.1.4
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: