search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp - persontransporter

De största utsläppen sker från Socialförvaltningen. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Total

2011

1409

1

Total

2012

1410

2

Total

2013

1251

3

Total

2014

1456

4

Total

2015

1803

5

Total

2016

1556

6

Total

2017

1642

7

Total

2018

1358

8

Total

2019

1213

9

Stadskontoret

2011

16

10

Stadskontoret

2012

17

11

Stadskontoret

2013

14

12

Stadskontoret

2014

16

13

Stadskontoret

2015

38

14

Stadskontoret

2016

23

15

Stadskontoret

2017

17

16

Stadskontoret

2018

13

17

Stadskontoret

2019

11

18

Stadsbyggnadskontoret

2011

22

19

Stadsbyggnadskontoret

2012

22

20

Stadsbyggnadskontoret

2013

18

21

Stadsbyggnadskontoret

2014

19

22

Stadsbyggnadskontoret

2015

19

23

Stadsbyggnadskontoret

2016

18

24

Stadsbyggnadskontoret

2017

16

25

Stadsbyggnadskontoret

2018

13

26

Stadsbyggnadskontoret

2019

8

27

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

18

28

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

31

29

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

24

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

19

31

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

48

32

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

63

33

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

68

34

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

37

35

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019

25

36

Miljökontoret

2011

7

37

Miljökontoret

2012

5

38

Miljökontoret

2013

4

39

Miljökontoret

2014

8

40

Miljökontoret

2015

4

41

Miljökontoret

2016

5

42

Miljökontoret

2017

4

43

Miljökontoret

2018

0,2

44

Miljökontoret

2019

4

45

Tekniska kontoret

2011

208

46

Tekniska kontoret

2012

185

47

Tekniska kontoret

2013

180

48

Tekniska kontoret

2014

184

49

Tekniska kontoret

2015

409

50

Tekniska kontoret

2016

414

51

Tekniska kontoret

2017

370

52

Tekniska kontoret

2018

362

53

Tekniska kontoret

2019

322

54

Räddningstjänsten

2011

18

55

Räddningstjänsten

2012

20

56

Räddningstjänsten

2013

20

57

Räddningstjänsten

2014

22

58

Räddningstjänsten

2015

53

59

Räddningstjänsten

2016

58

60

Räddningstjänsten

2017

37

61

Räddningstjänsten

2018

38

62

Räddningstjänsten

2019

63

63

Utbildningsförvaltningen

2011

579

64

Utbildningsförvaltningen

2012

590

65

Utbildningsförvaltningen

2013

480

66

Utbildningsförvaltningen

2014

561

67

Utbildningsförvaltningen

2015

580

68

Utbildningsförvaltningen

2016

313

69

Utbildningsförvaltningen

2017

363

70

Utbildningsförvaltningen

2018

272

71

Utbildningsförvaltningen

2019

220

72

Socialförvaltningen

2011

518

73

Socialförvaltningen

2012

519

74

Socialförvaltningen

2013

489

75

Socialförvaltningen

2014

606

76

Socialförvaltningen

2015

632

77

Socialförvaltningen

2016

645

78

Socialförvaltningen

2017

751

79

Socialförvaltningen

2018

610

80

Socialförvaltningen

2019

550

81

Förtroendevalda

2011

24

82

Förtroendevalda

2012

22

83

Förtroendevalda

2013

21

84

Förtroendevalda

2014

21

85

Förtroendevalda

2015

20

86

Förtroendevalda

2016

18

87

Förtroendevalda

2017

15

88

Förtroendevalda

2018

13

89

Förtroendevalda

2019

11

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.
En anledning till att socialtjänsten ökade sina utsläpp 2014 är att hemsjukvården då överfördes dit.

Indikator PHU.1.9
Senast ändrad: 2020-03-16
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål