search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp - persontransporter

De största utsläppen sker från Socialtjänsten. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Total

2011

1656

1

Total

2012

1653

2

Total

2013

1440

3

Total

2014

1600

4

Total

2015

1903

5

Total

2016

1502

6

Total

2017

1626

7

Total

2018

1339

8

Stadskontoret

2011

38

9

Stadskontoret

2012

43

10

Stadskontoret

2013

41

11

Stadskontoret

2014

44

12

Stadskontoret

2015

73

13

Stadskontoret

2016

22

14

Stadskontoret

2017

17

15

Stadskontoret

2018

13

16

Stadsbyggnadskontoret

2011

22

17

Stadsbyggnadskontoret

2012

22

18

Stadsbyggnadskontoret

2013

18

19

Stadsbyggnadskontoret

2014

19

20

Stadsbyggnadskontoret

2015

19

21

Stadsbyggnadskontoret

2016

14

22

Stadsbyggnadskontoret

2017

14

23

Stadsbyggnadskontoret

2018

11

24

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

18

25

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

31

26

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

24

27

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

19

28

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

48

29

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

61

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

68

31

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

37

32

Miljökontoret

2011

7

33

Miljökontoret

2012

5

34

Miljökontoret

2013

4

35

Miljökontoret

2014

8

36

Miljökontoret

2015

4

37

Miljökontoret

2016

4

38

Miljökontoret

2017

4

39

Miljökontoret

2018

0,2

40

Tekniska kontoret

2011

231

41

Tekniska kontoret

2012

207

42

Tekniska kontoret

2013

180

43

Tekniska kontoret

2014

184

44

Tekniska kontoret

2015

409

45

Tekniska kontoret

2016

383

46

Tekniska kontoret

2017

340

47

Tekniska kontoret

2018

334

48

Räddningstjänsten

2011

19

49

Räddningstjänsten

2012

20

50

Räddningstjänsten

2013

20

51

Räddningstjänsten

2014

22

52

Räddningstjänsten

2015

53

53

Räddningstjänsten

2016

57

54

Räddningstjänsten

2017

36

55

Räddningstjänsten

2018

35

56

Utbildningsförvaltningen

2011

581

57

Utbildningsförvaltningen

2012

592

58

Utbildningsförvaltningen

2013

481

59

Utbildningsförvaltningen

2014

563

60

Utbildningsförvaltningen

2015

582

61

Utbildningsförvaltningen

2016

256

62

Utbildningsförvaltningen

2017

365

63

Utbildningsförvaltningen

2018

270

64

Socialförvaltningen

2011

717

65

Socialförvaltningen

2012

712

66

Socialförvaltningen

2013

649

67

Socialförvaltningen

2014

720

68

Socialförvaltningen

2015

696

69

Socialförvaltningen

2016

691

70

Socialförvaltningen

2017

767

71

Socialförvaltningen

2018

626

72

Förtroendevalda

2011

24

73

Förtroendevalda

2012

21

74

Förtroendevalda

2013

21

75

Förtroendevalda

2014

21

76

Förtroendevalda

2015

20

77

Förtroendevalda

2016

14

78

Förtroendevalda

2017

15

79

Förtroendevalda

2018

12

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.
En anledning till att socialtjänsten ökade sina utsläpp 2014 är att hemsjukvården då överfördes dit.

Indikator PHU.1.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål