search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp - persontransporter

De största utsläppen sker från Socialtjänsten. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Förvaltning Senaste värdet (ton) Datum

0

Total

 1339

2018

1

Socialförvaltningen

 626

2018

2

Tekniska kontoret

 334

2018

3

Utbildningsförvaltningen

 270

2018

4

Kultur- och fritidsförvaltningen

 37

2018

5

Räddningstjänsten

 35

2018

6

Stadskontoret

 13

2018

7

Förtroendevalda

 12

2018

8

Stadsbyggnadskontoret

 11

2018

9

Miljökontoret

 0,2

2018

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.
En anledning till att socialtjänsten ökade sina utsläpp 2014 är att hemsjukvården då överfördes dit.

Indikator PHU.1.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål