search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp - persontransporter

De största utsläppen sker från Socialförvaltningen. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Förvaltning Senaste värdet (ton) Datum

0

Total

 1213

2019

1

Socialförvaltningen

 550

2019

2

Tekniska kontoret

 322

2019

3

Utbildningsförvaltningen

 220

2019

4

Räddningstjänsten

 63

2019

5

Kultur- och fritidsförvaltningen

 25

2019

6

Förtroendevalda

 11

2019

7

Stadskontoret

 11

2019

8

Stadsbyggnadskontoret

 8

2019

9

Miljökontoret

 4

2019

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.
En anledning till att socialtjänsten ökade sina utsläpp 2014 är att hemsjukvården då överfördes dit.

Indikator PHU.1.9
Senast ändrad: 2020-03-16
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål