search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

De största utsläppen sker från Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Övergång till användning av HVO på Vägporten och i TTCs verksamhet bidrar till utsläppsminskningen för Tekniska kontoret och Utbildningsförvaltningen under 2016 (mindre flygresor och mindre egen bil i tjänsten bidrar också för ubf). Ökningen samma år för Kultur- och fritidsförvaltningen beror bl.a. på ökad dieselanvändning i egna fordon och fler flygresor.

Indikator PHU.1.2.4
Senast ändrad: 2021-06-30