search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet till följd av uppvärmning, elanvändning samt transporter ska minska med minst 70 % till 2020 (med 2007 som basår). Utfallet 2019 var -72 %. Anledningen till att utsläppen ökade kraftigt mellan 2007 och 2008 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från panna 1 i Torsviks kraftvärmeverk. Eftersom den eldas med avfall medför den elen högre CO2-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som köptes innan. Från och med 2015 köper kommunen ursprungsmärkt förnybar el från panna 2 i Torsviks kraftvärmeverk som eldas med förnybara bränslen vilket har gjort att CO2-utsläppen minskat kraftigt. Det kan således konstateras att köp av förnybar el är viktigt för att påverka koldioxidutsläppen från kommunal verksamhet. Anledningen till att utsläppen ökade mellan 2016 och 2017 är huvudsakligen att fjärrvärmeanvändningen ökade i kommunens fastigheter i kombination med att användningen av fossil energi i fjärrvärmenätet i kommunen ökade vilket fick till följd att emissionsfaktorn för fjärrvärme steg med 25 %. Huvudskälet till varför utsläppen ökade mellan 2018 och 2019 var att ytan med inhyrda lokaler ökade.

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

2000

25800

1

Totalt

2001

24900

2

Totalt

2002

25600

3

Totalt

2003

25700

4

Totalt

2004

26200

5

Totalt

2005

25300

6

Totalt

2006

32900

7

Totalt

2007

26900

8

Totalt

2008

32800

9

Totalt

2009

32800

10

Totalt

2010

35600

11

Totalt

2011

29100

12

Totalt

2012

27700

13

Totalt

2013

27300

14

Totalt

2014

26100

15

Totalt

2015

7630

16

Totalt

2016

6910

17

Totalt

2017

7860

18

Totalt

2018

7220

19

Totalt

2019

7430

20

Privat bil i tjänsten

2000

897

21

Privat bil i tjänsten

2001

918

22

Privat bil i tjänsten

2002

916

23

Privat bil i tjänsten

2003

906

24

Privat bil i tjänsten

2004

880

25

Privat bil i tjänsten

2005

746

26

Privat bil i tjänsten

2006

716

27

Privat bil i tjänsten

2007

676

28

Privat bil i tjänsten

2008

716

29

Privat bil i tjänsten

2009

697

30

Privat bil i tjänsten

2010

664

31

Privat bil i tjänsten

2011

419

32

Privat bil i tjänsten

2012

366

33

Privat bil i tjänsten

2013

307

34

Privat bil i tjänsten

2014

285

35

Privat bil i tjänsten

2015

245

36

Privat bil i tjänsten

2016

259

37

Privat bil i tjänsten

2017

233

38

Privat bil i tjänsten

2018

197

39

Privat bil i tjänsten

2019

145

40

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2000

2940

41

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2001

3030

42

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2002

3050

43

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2003

3140

44

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2004

3810

45

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2005

3640

46

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2006

3820

47

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2007

3880

48

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2008

3880

49

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2009

3720

50

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2010

3930

51

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2011

2440

52

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2012

2670

53

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2013

2840

54

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2014

2290

55

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2015

2320

56

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2016

1980

57

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2017

1930

58

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2018

1670

59

Kommunägda fordon och arbetsmaskiner

2019

1600

60

Flygresor

2000

0,00

61

Flygresor

2001

0,00

62

Flygresor

2002

0,00

63

Flygresor

2003

0,00

64

Flygresor

2004

0,00

65

Flygresor

2005

0,00

66

Flygresor

2006

162

67

Flygresor

2007

77,0

68

Flygresor

2008

155

69

Flygresor

2009

44,0

70

Flygresor

2010

187

71

Flygresor

2011

141

72

Flygresor

2012

133

73

Flygresor

2013

118

74

Flygresor

2014

162

75

Flygresor

2015

261

76

Flygresor

2016

136

77

Flygresor

2017

212

78

Flygresor

2018

120

79

Flygresor

2019

82,0

80

Gatubelysning

2000

1170

81

Gatubelysning

2001

1150

82

Gatubelysning

2002

1130

83

Gatubelysning

2003

1140

84

Gatubelysning

2004

1160

85

Gatubelysning

2005

1160

86

Gatubelysning

2006

1810

87

Gatubelysning

2007

1540

88

Gatubelysning

2008

1620

89

Gatubelysning

2009

2300

90

Gatubelysning

2010

2030

91

Gatubelysning

2011

1890

92

Gatubelysning

2012

1650

93

Gatubelysning

2013

1610

94

Gatubelysning

2014

1640

95

Gatubelysning

2015

0,00

96

Gatubelysning

2016

0,00

97

Gatubelysning

2017

0,00

98

Gatubelysning

2018

0,00

99

Vatten och avlopp

2000

1800

100

Vatten och avlopp

2001

1800

101

Vatten och avlopp

2002

1800

102

Vatten och avlopp

2003

1840

103

Vatten och avlopp

2004

2010

104

Vatten och avlopp

2005

2000

105

Vatten och avlopp

2006

3310

106

Vatten och avlopp

2007

2540

107

Vatten och avlopp

2008

3590

108

Vatten och avlopp

2009

3420

109

Vatten och avlopp

2010

3670

110

Vatten och avlopp

2011

3610

111

Vatten och avlopp

2012

3290

112

Vatten och avlopp

2013

3340

113

Vatten och avlopp

2014

3200

114

Vatten och avlopp

2015

144

115

Vatten och avlopp

2016

132

116

Vatten och avlopp

2017

139

117

Vatten och avlopp

2018

164

118

Vatten och avlopp

2019

159

119

Egenägda fastigheter

2000

15600

120

Egenägda fastigheter

2001

13700

121

Egenägda fastigheter

2002

13500

122

Egenägda fastigheter

2003

13600

123

Egenägda fastigheter

2004

13400

124

Egenägda fastigheter

2005

13200

125

Egenägda fastigheter

2006

18400

126

Egenägda fastigheter

2007

14300

127

Egenägda fastigheter

2008

17400

128

Egenägda fastigheter

2009

17400

129

Egenägda fastigheter

2010

20600

130

Egenägda fastigheter

2011

16700

131

Egenägda fastigheter

2012

15800

132

Egenägda fastigheter

2013

15300

133

Egenägda fastigheter

2014

13900

134

Egenägda fastigheter

2015

3660

135

Egenägda fastigheter

2016

3420

136

Egenägda fastigheter

2017

4250

137

Egenägda fastigheter

2018

3920

138

Egenägda fastigheter

2019

3990

139

Inhyrda lokaler

2000

5030

140

Inhyrda lokaler

2001

5080

141

Inhyrda lokaler

2002

5170

142

Inhyrda lokaler

2003

5190

143

Inhyrda lokaler

2004

4980

144

Inhyrda lokaler

2005

4630

145

Inhyrda lokaler

2006

4630

146

Inhyrda lokaler

2007

3590

147

Inhyrda lokaler

2008

5210

148

Inhyrda lokaler

2009

5130

149

Inhyrda lokaler

2010

4350

150

Inhyrda lokaler

2011

3590

151

Inhyrda lokaler

2012

3530

152

Inhyrda lokaler

2013

3560

153

Inhyrda lokaler

2014

4490

154

Inhyrda lokaler

2015

902

155

Inhyrda lokaler

2016

860

156

Inhyrda lokaler

2017

1020

157

Inhyrda lokaler

2018

1080

158

Inhyrda lokaler

2019

1420

159

Övrigt

2000

65,0

160

Övrigt

2001

61,0

161

Övrigt

2002

70,0

162

Övrigt

2003

94,0

163

Övrigt

2004

68,0

164

Övrigt

2005

100

165

Övrigt

2006

95,0

166

Övrigt

2007

213

167

Övrigt

2008

240

168

Övrigt

2009

110

169

Övrigt

2010

228

170

Övrigt

2011

228

171

Övrigt

2012

210

172

Övrigt

2013

206

173

Övrigt

2014

163

174

Övrigt

2015

94,0

175

Övrigt

2016

124

176

Övrigt

2017

86,0

177

Övrigt

2018

66,0

178

Övrigt

2019

41,0

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det finns brister i statistiken. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Dessa utsläpp har uppskattat/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifikt CO2-utsläpp per m2 i egenägda fastigheter.
Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst, m.m.

Indikator PHU.1.2.1
Senast ändrad: 2021-06-30