search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

Koldioxidutsläppen från egenägda fastigheter har minskats genom energieffektiviseringsåtgärder samt konvertering till fjärrvärme och egna pannor med förnybara bränslen. Förbättringen har dock avstannat under de senaste åren. Anledningen till att utsläppen minskade kraftigt fr.o.m. 2015 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt förnybar el från panna 2 i Torsviks kraftvärmeverk.

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Kommentar

Anledningen till att utsläppen ökade 2008 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från Torsvik kraftvärmeverk (panna 1). Eftersom den eldas med avfall medför den elen högre CO2-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som användes innan. Anledningen till att utsläppen steg relativt kraftigt under 2010 var att det var ett extremt kallt år och oljepannor tvingades användas på grund av det.

Indikator PHU.1.2.2
Senast ändrad: 2021-06-30