search
Sök
menu
Meny

Minskade koldioxidutsläpp - kommunal verksamhet - delmål

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter i kommunal verksamhet ska minska med minst 70 % till 2020. Basår 2007.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Som framgår av nyckeltalet Koldioxidutsläpp - totalt finns förutsättningar att nå målet. Utfall 2007-2018 var -64 %.

Mål PHU.1.2
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Äldrenämnden
Lokala målområden