search
Sök
menu
Meny

Minskade koldioxidutsläpp - kommunal verksamhet - delmål

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter i kommunal verksamhet ska minska med minst 70 % till 2020. Basår 2007.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås
Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Energi

1

Pågående med avvikelse
Oljepannor – konvertering

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Tekniska nämnden

Energi

2

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

3

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

4

Genomfört enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Genomfört enligt plan

Energi

2021

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Transporter

5

Pågående med avvikelse
Nytt program för hållbart resande

Pågående med avvikelse

Transporter

2019

Kommunstyrelsen

Transporter

7

Pågående enligt plan
Elfordon – inköp 3

Pågående enligt plan

Transporter

2020

Tekniska nämnden

Transporter

8

Pågående enligt plan
Förnybara bränslen – persontransporter

Pågående enligt plan

Transporter

2020

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Mål PHU.1.2
Senast ändrad: 2021-07-06
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Äldrenämnden
Lokala målområden