search
Sök
menu
Meny

Klimat

Vy över Vättern
Foto: Christina Lindqvist

Enkelt uttryckt innebär växthuseffekten att solstrålningen värmer upp jordytan och växthusgaserna i atmosfären håller kvar den utgående värmestrålningen genom att reflektera värmen tillbaka mot jordytan. Naturliga växthusgaser som finns i atmosfären är framförallt vattenånga och koldioxid. Våra mänskliga aktiviteter förstärker växthuseffekten utöver naturliga variationer, främst genom förbränning av kol, olja och naturgas som ökar halterna av koldioxid i atmosfären. Åtgärder med koppling till klimatfrågan redovisas huvudsakligen i avsnitten Stadsutveckling, Infrastruktur för trafik samt Energi och Transporter.

Lokala miljömål

Minskade utsläpp av växthusgaser – geografiskt område

MålPHU.1.3

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 85 % från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 50 % från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  3 av 13 uppdrag är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser - geografiskt område - delm

MålPHU.1.1

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  6 av 11 uppdrag är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser - per invånare

MålPHU.1.4

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Uppdragsstatus:  0 av 4 uppdrag är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser – övriga sektorer

MålPHU.1.5

Övriga sektorer (industri, arbetsmaskiner, jordbruk, produkt-användning, avfall och avlopp, energi och uppvärmning) ska minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030. Basår 2005.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 2 uppdrag är genomförda

Minskade koldioxidutsläpp – kommunal verksamhet

MålPHU.1.6

Kommunal verksamhet ska senast 2030 vara fossilbränslefri avseende uppvärmning, el samt transporter (exkl. fossil del i avfall som eldas på Torsvik).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 9 uppdrag är genomförda

Minskade koldioxidutsläpp - kommunal verksamhet - delmål

MålPHU.1.2

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter i kommunal verksamhet ska minska med minst 70 % till 2020. Basår 2007.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Uppdragsstatus:  3 av 9 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.1
Senast ändrad: 2021-07-06