search
Sök
menu
Meny

Attraktivare regional persontågstrafik

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Järnvägstransporter är mycket effektiva ur energi- och miljösynpunkt. Det är därför angeläget att utveckla dessa.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med övriga kommuner längs Jönköpings banan för att utveckla trafiken på järnvägen. Gemensamt genomförs utredningar för att ta fram åtgärder för förbättrad trafik.

Mål PHU.9.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden