search
Sök
menu
Meny

Attraktivare regional persontågstrafik

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Järnvägstransporter är mycket effektiva ur energi- och miljösynpunkt. Det är därför angeläget att utveckla dessa.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Ny hållplats vid A6

Pågående enligt plan

Kommunstyrelsen

Ej påbörjat

1

Ej påbörjat
Ljungarums gods- och rangerbangård

Ej påbörjat

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB, Tekniska nämnden

Mål PHU.9.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden