search
Sök
menu
Meny

Attraktivare regional persontågstrafik

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Järnvägstransporter är mycket effektiva ur energi- och miljösynpunkt. Det är därför angeläget att utveckla dessa.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Indikatorer

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorPHU.9.3.

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22 stycken2019

Persontåg - dygn

IndikatorPHU.9.3.

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 130 stycken2019
Mål PHU.9.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Lokala målområden