search
Sök
menu
Meny

Attraktivare kollektivtrafik i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun ska med utgångspunkt från Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara av att ta en stor del av kommunens framtida trafikökning. Som indikator på utveckligen ska årlig uppföljning ske av antalet vagnskilometer samt antalet resor/invånare och år.

Jönköpings kommun har de senaste åren haft en kraftig befolkningstillväxt och prognoserna visar att trenden kommer fortsätta även i framtiden.

För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer, utan att ha orsakat ytterligare negativ påverkan på miljön eller ökade hälsoproblem, är det viktigt att erbjuda kommunmedborgarna effektiva, attraktiva och hållbara färdmedelsätt.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Indikatorer

Kollektivtrafikresor

IndikatorPHU.9.2.

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorPHU.9.2.

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018
Mål PHU.9.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden