search
Sök
menu
Meny

Hållbart trafiksystem

Trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorPHU.9.1.1

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151300 stycken2019
Mål PHU.9.1
Senast ändrad: 2020-09-04
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden