search
Sök
menu
Meny

Åtgärda förorenade områden med stor risk

Minst 15 % av områdena med stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorPHU.5.3.1

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 851 stycken2019

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorPHU.5.3.3

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Mål PHU.5.3
Senast ändrad: 2020-03-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden