search
Sök
menu
Meny

Åtgärda förorenade områden med mycket stor risk

Minst 25 % av områdena med mycket stor risk (riskklass 1) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorPHU.5.2.1

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorPHU.5.2.3

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Mål PHU.5.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden