search
Sök
menu
Meny

Sveriges bästa friluftskommun

Att vara en bra friluftskommun är viktigt för kommuninvånarnas hälsa, det är kostnadseffektivt , berör alla invånare och det genererar miljöengagemang. I PHU finns en målsättning om att Jönköping alltid ska vara bland de 10 bästa friluftskommunerna i Sverige enligt Naturvårdsverkets enkät "Sveriges friluftskommun".

Sveriges bästa friluftskommun

Datakälla: Naturvårdsverkets enkät; Sveriges friluftskommun

Kommentar

Jönköpings kommun är rankade 1:a tillsammans med 7 andra kommuner 2018.
Kommunen hade maximal poäng men föll på den öppna frågan som är en mer subjektiv bedömning.

Förbättringspotential finns;
Ökat stöd till föreningslivet generellt och specifikt möjlighet till skidåkning 6 månader per år längd och utför (konstsnödialog med Hallby, IKHP, och JSLK)
Utveckla rundslingor och raststugor ytterligare
Tillgänglig göra naturen ytterligare för personer med någon form av funktionsnedsättning
Båtliv bör utvecklas (hamnar / ramper)
Integrationsarbetet kan utvecklas ytterligare
mm

Indikator PHU.4.1.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: