search
Sök
menu
Meny

Friluftskommuner - 10 i topp

Jönköping ska ständigt vara bland de 10 i topp bästa friluftskommunerna i rankingen ”Sveriges bästa friluftskommun".

Det är viktigt för kommuninvånarnas hälsa, det är en kostnadseffektiv satsning och berör alla i befolkningen och det genererar miljöengagemang.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Jönköpings kommun vann Sveriges bästa friluftskommun 2020 (dvs för år 2019) (2020-07-07)

Jönköpings kommun är för år 2018 rankad 1: a tillsammans med 7 andra kommuner. Har uppnått maximal poäng men föll på den "öppna frågan"

Jönköpings kommun är för år 2017 rankade 8:a men rent poängmässigt innebär det en 3.e plats. 1,5 poäng från toppen. Max är 32 poäng och Jönköping har 30,5 poäng. Några frågor har vässats till detta år, vilket är bra. En av dem handlar om skolan och lyder ”Ingår friluftsliv på ett tydligt sätt i kommunens systematiska kvalitetsarbete i förskolor, förskoleklasser och grundskolor? (1,5 poäng) Exakt detta arbetar Jönköping kommun med i dagsläget och hoppas således kunna svara ja innan 2019 år är slut. Frågorna i enkäten ändras något och år 2019 kunde vi svara ja på allt i enkäten dvs vi fick maximalpoäng och är rankade 1;a tillsammans med 7 andra kommuner.

Vi har varit bland de 10 bästa de senast åren men målet är också att bli Sveriges bästa friluftskommun innan 2020 och det har vi inte blivit ännu.

Mål PHU.4.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden