search
Sök
menu
Meny

Friluftskommuner - 10 i topp

Jönköping ska ständigt vara bland de 10 i topp bästa friluftskommunerna i rankingen ”Sveriges bästa friluftskommun".

Det är viktigt för kommuninvånarnas hälsa, det är en kostnadseffektiv satsning och berör alla i befolkningen och det genererar miljöengagemang.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Skogsstigar - tillgänglighet

Pågående enligt plan

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Genomfört enligt plan

3

Genomfört enligt plan
Rastplatser

Genomfört enligt plan

2019

Kultur- och fritidsnämnden

Pågående med avvikelse

4

Pågående med avvikelse
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån

Pågående med avvikelse

2020

Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

6

Pågående enligt plan
Fler naturturismföretag inom friluftsområdet

Pågående enligt plan

2020

Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Destination Jönköping, Kultur- och fritidsnämnden, Smålands Turism

Genomfört enligt plan

7

Genomfört enligt plan
Utvecklat båtliv i Vättern

Genomfört enligt plan

2018

Kultur- och fritidsnämnden

Pågående enligt plan

8

Pågående enligt plan
Naturrum

Pågående enligt plan

2021

Kultur- och fritidsnämnden

Genomfört enligt plan

9

Genomfört enligt plan
Friluftsliv – tillgänglighet vid nya projekt

Genomfört enligt plan

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Genomfört enligt plan

11

Genomfört enligt plan
Toalett vattenledningsparken

Genomfört enligt plan

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

12

Pågående enligt plan
Ny mountainbikeslinga

Pågående enligt plan

Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående med avvikelse

13

Pågående med avvikelse
Stöd till miljöanpassade snökanoner

Pågående med avvikelse

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Genomfört enligt plan

14

Genomfört enligt plan
Tillfotskartan – promenadstråk i tätortsnära natur

Genomfört enligt plan

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Lisa Bergström

Pågående enligt plan

15

Pågående enligt plan
Höj upplevelsevärden i skog

Pågående enligt plan

2023

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Mål PHU.4.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden