search
Sök
menu
Meny

Friluftskommuner - 10 i topp

Jönköping ska ständigt vara bland de 10 i topp bästa friluftskommunerna i rankingen ”Sveriges bästa friluftskommun".

Det är viktigt för kommuninvånarnas hälsa, det är en kostnadseffektiv satsning och berör alla i befolkningen och det genererar miljöengagemang.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Indikatorer

Sveriges bästa friluftskommun

IndikatorPHU.4.1.1

Sveriges bästa friluftskommun

Senaste värdet: 1 2020
Mål PHU.4.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden