search
Sök
menu
Meny

Friluftsliv

Bokskog
Foto: Christina LindqvistFriluftsliv har ett egenvärde i sig men är också viktigt för att väcka och bevara ett miljöengagemang, medverka till god livskvalitet och hälsa och bidra till regionens attraktivitet, naturturism och entreprenöranda. Intresset för friluftsliv bör väckas i tidig ålder, gärna i skolmiljön via utomhuspedagogiken.

Lokala miljömål

Friluftskommuner - ranking

MålPHU.4.1 Jönköping skall vara Sveriges bästa* friluftskommun senast 2020.
*Naturvårdsverkets enkät; Sveriges friluftskommun.
Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  8 av 20 åtgärder är genomförda
Målområde PHU.4
Senast ändrad: 2018-05-07