search
Sök
menu
Meny

Friluftsliv

Bokskog
Foto: Christina Lindqvist

Friluftsliv har ett egenvärde i sig men är också viktigt för att väcka och bevara ett miljöengagemang, medverka till god livskvalitet och hälsa och bidra till regionens attraktivitet, naturturism och entreprenöranda. Intresset för friluftsliv bör väckas i tidig ålder, gärna i skolmiljön via utomhuspedagogiken.

Lokala miljömål

Friluftskommuner - 10 i topp

MålPHU.4.1

Jönköping ska ständigt vara bland de 10 i topp bästa friluftskommunerna i rankingen ”Sveriges bästa friluftskommun".

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Uppdragsstatus:  8 av 16 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.4
Senast ändrad: 2021-06-30