search
Sök
menu
Meny

Solceller – geografiskt område

Av den totala mängden elenergi som används i kommunen (geografiskt område) ska minst 3 % vara lokalt producerad solel senast 2030.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Andel solel

IndikatorPHU.12.8.1

Andel av använd elenergi i kommunen som produceras med lokala solceller.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,2 %2017
Mål PHU.12.8
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden