search
Sök
menu
Meny

Lägre energianvändning – kommunal verksamhet

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 15 % 2016-2030.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Indikatorer

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorPHU.12.9.1

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18800 kWh/årsarbetare2019
Mål PHU.12.9
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Lokala målområden