search
Sök
menu
Meny

Lägre energianvändning - geografiskt område

Energianvändningen¹) per invånare ska minska med minst 10 % från 1990-2020. (EoK)

¹)SCBs icke graddagskorrigerade värden för slutlig energianvändning i Jönköpings kommun.
All energianvändning påverkar miljön, i högre eller mindre grad. Den mest miljöanpassade energin är därför den som aldrig används. Sverige hör till de länder i världen som toppar elanvändningen. Generellt borde det alltså finnas ett betydande utrymme för energieffektiviseringar.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Energianvändning per invånare

IndikatorPHU.12.1.1
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017
Mål PHU.12.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden