search
Sök
menu
Meny

Lägre energianvändning - kommunal verksamhet - delmål

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % 2009-2020.

All energianvändning påverkar miljön, i högre eller mindre grad. Den mest miljöanpassade energin är därför den som aldrig används. Det bedöms idag finnas ett relativt stort utrymme för energieffektivisering.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås
Mål PHU.12.5
Senast ändrad: 2021-07-01
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Lokala målområden