search
Sök
menu
Meny

Andel skyddad natur

Andelen skyddad yta har inte förändrats under de senaste åren men antalet skyddade områden har ökat, se nyckeltal Skyddad natur. Jämfört med övriga kommuner i Sverige ligger Jönköping i mitten.

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2014

3,5

1

Jönköping

2015

3,5

2

Jönköping

2016

3,5

3

Jönköping

2017

3,5

4

Jönköping

2018

3,5

5

Sverige

2014

10,3

6

Sverige

2015

10,4

7

Sverige

2016

10,4

8

Sverige

2017

10,6

9

Sverige

2018

10,8

Datakälla: www.kolada.se

Kommentar

Det bildas naturreservat, biotopskyddade områden, naturreservat och naturvårdsavtal kontinuerligt. Kommunen har bildat ett naturreservat och ett naturminne under 2018-19. Länsstyrelsen har bildat ett naturreservat i kommunen under 2019.

Indikator PHU.7.3
Senast ändrad: 2019-12-06
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål